Clorius

Clorius

Regulatory temperatury bezpośredniego działania

Zawory regulacyjne Clorius 

Stosowane w regulacji procesów grzewczych i chłodniczych. Stosowane do pary, cieczy i gazów, olejów. Wykonania z termostatami bezpieczeństwa spełniają rolę ograniczników temperatury wg normy DIN 3440.