Pompa kondensatu UNA 25-PS/PK

Pompa konndensatu Gestra UNA 25-PS

DN 40
PN40

Kondensat napływa do korpusu i unosi pływak. W górnym położeniu pływak uruchamia zespół sterowania zaworów. Zespół sterowania zaworów otwiera dolot pary napędowej i zamyka zawór odpowietrzający. Para napędowa wypiera kondensat z urządzenia  przez rurę wylotową i pływak opada. Podczas  opróżniania napływający kondensat zbiera się w przewodzie napływowym. Kiedy pływak opadnie w położenie dolne, zespół sterowania zaworów zamyka dolot pary napędowej i otwiera zawór odpowietrzający. Napływający kondensat zbiera się w korpusie i cykl sie powtarza. Zawór zwrotny na wlocie zapobiega odwrotnemu przepływowi kondensatu lub pary napędowej przez kanał wlotowy kondensatu. Kula dociśnięta sprężyną, zamontowana w kanale wylotowym, zapobiega przepływowi zwrotnemu w tym kanale.

 

Pompa kondensatu Gestra UNA 25-PK

DN 40
PN40

Kiedy ciśnienie wlotowe kondensatu jest wyższe niż przeciwciśnienie, urządzenie typu UNA 25-PK pracuje jak odwadniacz. Urządzenie UNA 25-PK pracuje przy wystarczającej różnicy ciśnień jako odwadniacz ze szczelnym zamknięciem kulowym, w sposób ciągły. Jeśli różnica ciśnień jest zbyt mała, urządzenie pracuje jako pompa kondensatu, w sposób cykliczny. Kondensat napływa do korpusu i unosi pływak. Pływak porusza kulą zamykającą i otwiera dyszę. Kondensat wypływa przez otwartą dyszę w sposób ciągły. Zawór odpowietrzający jest otwarty. Kiedy kondensat zostaje usunięty, pływak opada i kula zamyka szczelnie dyszę. Gdy ciśnienie przed odwadniaczem jest niższe od przeciwciśnienia kondensat nie może odpływać. Poziom kondensatu w korpusie rośnie. Wskutek tego pływak podnosi się wyżej, aż do górnego punktu przełączenia zespołu sterowania zaworów. Zespół sterowania zaworów otwiera dopływ pary napędowej i zamyka zawór odpowietrzający. Urządzenie pracuje w trybie pompy kondensatu, w sposób cykliczny. Ta funkcja została opisana w części dotyczącej UNA 25-PS.