Typ GAV

Zawory odcinające GAV
z uszczelnieniem mieszkowym

DN 15 – 25
PN40

Zawory grzybowe z mieszkiem ze stali nierdzewnej. Grzybki występują w wykonaniach płaskich, regulacyjnych oraz odciążonych. Zawór wyposażony jest blokadę położenia.

GAV 061 – żeliwo szare PN16
GAV 064 – żeliwo sferoidalne PN16
GAV 063 – żeliwo sferoidalne PN25