Typ 5801, 5610

Zawór redukcyjny Gestra  5801

DN 15 – 200
PN16-40

Zawór redukcyjny Gestra ma za zadanie utrzymywać ustalone, zredukowane ciśnienie na jego wylocie. Ciśnienie zredukowane doprowadzane jest do siłownika zaworu poprzez przewód impulsowy. W przypadku zmian ciśnień na wylocie grzybek dąży do stanu równowagi określonego nastawą wstępna sprężyny. Stosowany w instalacjach wody, pary wodnej oraz innych obojętnych gazów np. sprężonego powietrza.


Zawór nadmiarowy Gestra 5610

DN 15 – 100
PN16-40

Zawór nadmiarowy Gestra ma za zadanie utrzymywać stałe ciśnienie w instalacji. Ciśnienie wlotowe doprowadzane jest do siłownika zaworu poprzez przewód impulsowy. W przypadku wzrostu ciśnienia w instalacji grzybek otwiera się do stanu równowagi określonego nastawą wstępna sprężyny, upuszczając medium. Stosowany w instalacjach wody, pary wodnej oraz innych obojętnych gazów np. sprężonego powietrza.

Pobierz pełną specyfikacje PDF

Zawór redukcyjny 5801

Pobierz pełną specyfikacje PDF

Zawór nadmiarowy 5610